Trzy zasadnicze aspekty ścieżki Dzie Tsongkhapy

Przyjaźnić się ze światem – Karmapa naucza „Ośmiu strof o treningu umysłu”
16 lipca 2018
Karmapa o swoich planach: wywiad dla Radia Free Asia 
3 sierpnia 2018