„Trzydzieści siedem praktyk Bodhisattwy” – część druga

Karmapa rozpoczął nauki o „Trzydziestu siedmiu praktykach Bodhisattwy”
5 czerwca 2018
Karmapa udzielił abhiszeki Dordże Sempa
6 czerwca 2018