Twórcy poglądu „tylko umysł” – Asanga i Wasubandhu – Trzydzieści strof: dzień czwarty