Twórcy poglądu „tylko umysł” – Asanga i Wasubandhu – Trzydzieści strof: dzień czwarty

Kagju Mynlam 2022
Kagju Mynlam 10-16 02 2022
9 lutego 2022
Spadkobiercy Wasubandhu – Trzydzieści strof: dzień piąty
3 marca 2022