17karmapa
Karmapa prowadzi modlitwy i praktyczne działania, by pomóc ofiarom trzęsienia ziemi
2 maja 2015
17karmapa
Jego Świątobliwość poświęca ziemię pod stupę w miejscu odejścia Szesnastego Karmapy
4 maja 2015