Życzenia dla Ziemi
18 listopada 2008
Wiersz dla ofiar trzęsienia ziemi w Dziekundo
23 listopada 2008