Winaja i pratimoksza – Pochodzenie, porównania, przywództwo i harmonia: Pochodzenie tajemnej mantry 2022 – dzień czwarty

Rytuały, klasztory i winaja w pierwotnej Sandze: Pochodzenie tajemnej mantry 2022 – dzień trzeci
28 sierpnia 2022
Jeszcze o Sandze, klasztorach i winai. Pierwsza rada buddyjska: Pochodzenie tajemnej mantry 2022 – dzień piąty
5 października 2022