Wiosenne nauki Dharmy Arja Kszema – Dzień pierwszy: Lama Czarnej Korony

Życie Mikjo Dordże – nauki online
7 lutego 2021
Dzień drugi: Opowieści o Wyzwoleniu – źródła wiary i Dobre czyny
21 lutego 2021