WOLNOŚĆ PRZEZ MEDYTACJĘ – polskie tłumaczenie nowej książki Karmapy

100 milionów mantr Karmapa Kjenno
12 maja 2019
Program 37. Kagju Mynlam w Bodhgaji
20 sierpnia 2019