Wolność wyznania to fundamentalne prawo

Karmapa o swoich planach: wywiad dla Radia Free Asia 
3 sierpnia 2018
Życzenia Karmapy z okazji Dnia Niepodległości Indii
15 sierpnia 2018