Wspólne oświadczenie J.Ś. Ogjena Trinle Dordże i J.Ś. Trinle Thaje Dordże

Karmapa odwiedził Sakja Trizina
2 października 2018
O problemach i sukcesach tego roku
30 października 2018