Druga sesja wyjaśnień do guru jogi w oparciu o „Pochodnię prawdziwego znaczenia”
9 lutego 2017
Nauki do „Pochodni prawdziwego znaczenia” – sesja czwarta
10 lutego 2017