Doktorat honorowy nauk humanistycznych Uniwersytetu Redlands
24 marca 2015
17karmapa
Zachowanie literackiej tradycji Tybetu: Wizyta w TBRC
26 marca 2015