Drugi i trzeci dzień pudży Mahakali oraz taniec J.Ś. Karmapy
23 lutego 2017
Obchody Losaru w Bodhgai
1 marca 2017