Po odejściu Gampopy nauki Marpy rozdzieliły się na cztery bezpośrednie linie przekazu, nazywane czterema starszymi liniami. Następnie pojawiło się kolejnych osiem pośrednich linii, zapoczątkowanych przez ucznia Gampopy, Phagmodrupę. Linie te, oddzielone jednym pokoleniem od Gampopy, zwykło się nazywać ośmioma młodszymi liniami. Ponieważ wszystkie dwanaście wyrosło z przekazu Dakpo Rinpoczego, znanego jako Dzie Gampopa, określa się je wspólnym mianem: „dakpo kagju”.