5 stycznia 2021

Cztery Dharmy Gampopy – Nauki online

W dniach 28.01-2020 – 04.01.2021r. Gjalłang Karmapa przekazał cykl nauk online omawiających Cztery Dharmy Gampopy. Ze szczegółowością godną uczonego mistrza Jego Świątobliwość omówił pochodzenie i różne wersje tego tekstu oraz historię życia i wyzwolenia Pana Gampopy a także jego niezwykłą rolę w upowszechcnianiu nauk kagju. Podkreślił również, że Gampopa był […]
14 listopada 2020

Odsunięcie przeszkód roku urodzeniowego Karmapy

14 listopada 2020 r. Do wszystkich organizacji karma kagju i uczniów Gjalłanga Karmapy  Jak wszyscy wiemy, zgodnie z tradycyjnym tybetańskim systemem astrologicznym zbliżający się rok księżycowy jest rokiem urodzeniowym (uważanym za rok przeszkód) J.Ś. Siedemnastego Karmapy Ogjena Trinle Dordże. W związku z tym otrzymaliśmy polecenie, aby wykonywać poniższe modlitwy, rytuały […]
25 października 2020

Rady na czas pandemii od J.E. Situ Rinpocze

18 marca 2020 roku. Odpowiedź Guru Wadżradhary Ciamgona Kentinga Tai Situpy na prośbę o błogosławieństwo oraz radę na czas pandemii Covid-19, wyrażoną przez ośrodki Palpung w Słowenii i we Włoszech.