5 stycznia 2021

Cztery Dharmy Gampopy – Nauki online

W dniach 28.01-2020 – 04.01.2021r. Gjalłang Karmapa przekazał cykl nauk online omawiających Cztery Dharmy Gampopy. Ze szczegółowością godną uczonego mistrza Jego Świątobliwość omówił pochodzenie i różne wersje tego tekstu oraz historię życia i wyzwolenia Pana Gampopy a także jego niezwykłą rolę w upowszechcnianiu nauk kagju. Podkreślił również, że Gampopa był […]
14 listopada 2020

Odsunięcie przeszkód roku urodzeniowego Karmapy

14 listopada 2020 r. Do wszystkich organizacji karma kagju i uczniów Gjalłanga Karmapy  Jak wszyscy wiemy, zgodnie z tradycyjnym tybetańskim systemem astrologicznym zbliżający się rok księżycowy jest rokiem urodzeniowym (uważanym za rok przeszkód) J.Ś. Siedemnastego Karmapy Ogjena Trinle Dordże. W związku z tym otrzymaliśmy polecenie, aby wykonywać poniższe modlitwy, rytuały […]
7 lipca 2020

Życzenia z okazji 85. urodzin Jego Świątobliwości Dalajlamy

W krainie otoczonej śnieżnymi szczytamiJesteś źródłem wszelkiego pożytku i szczęścia.Tenzinie Gjatso, potężny Czenreziku,Obyś pozostał z nami po kres samsary. Składam nieskończone serdeczne życzenia z okazji 85. urodzin Jego Świątobliwości Dalajlamie, laureatowi Nagrody Nobla, dobremu opiekunowi Krainy Śniegu, Panu Zwycięzców. Życzę mu bardzo długiego życia i modlę się, aby jego współczujące […]
25 kwietnia 2020

Modlitwy o powstrzymanie pandemii: życzenia, mantry i dedykacje

Taszi delek. To już siódmy, ostatni dzień naszych wspólnych modlitw o powstrzymanie pandemii. Dzisiaj będziemy recytować Modlitwę, która wyzwoliła Sakję z jarzma choroby Tangtonga Gjalpo wraz z Sześciosylabową Mantrą i innymi mantrami oraz Przejednywanie wzburzenia bóstw mamo. Spośród wielu różnych mantr dzisiaj wyrecytujemy te, które są najbardziej pomocne w okresie […]
24 kwietnia 2020

Modlitwy o powstrzymanie pandemii: Sukhawati

Taszi delek. Dzisiaj, szóstego dnia modlitw o powstrzymanie pandemii, będziemy recytować Modlitwę o odrodzenie w czystej krainie Sukhawati, ułożoną przez Karma Czakme. (Kagju Mynlam: modlitwy i rytuały: str. 447) W Tybecie istnieje wiele różnych modlitw o odrodzenie w Sukhawati, dłuższych i krótszych, ale ta jest najbardziej znana. Tradycja mahajany uczy, […]
23 kwietnia 2020

Modlitwy o powstrzymanie pandemii: Guru Rinpocze

Nie wiem, czy witać was, mówiąc 'dzień dobry’, czy 'dobry wieczór’, bo dołączacie do modlitw z różnych miejsc, w różnym czasie, więc: taszi delek. Dzisiaj, piątego dnia modlitw o powstrzymanie pandemii, będziemy recytować dwie dobrze znane modlitwy do Guru Rinpocze. (Kagju Mynlam: modlitwy i rytuały: str. 312 i 325) Guru […]
21 kwietnia 2020

Modlitwy o powstrzymanie pandemii: Pochwały dla Tary

Taszi delek. Dzisiaj, czwartego dnia modlitw o powstrzymanie pandemii, będziemy recytować Pochwały składane dwudziestu jeden Tarom. (Kagju Mynlam: modlitwy i rytuały: str. 283) W Tybecie są one powszechnie praktykowane. Od stuleci wszyscy Tybetańczycy, kobiety i mężczyźni, młodzi i starzy, recytowali je rano lub wieczorem, wierząc, że odsuwają nieszczęścia. Moja mama, […]
21 kwietnia 2020

Modlitwy o powstrzymanie pandemii: Sutry dharani Akszobhji

Taszi Delek. Dzisiaj, trzeciego dnia modlitw o powstrzymanie pandemii, będziemy recytować sutry dharani Akszobhji. (Kagju Mynlam: modlitwy i rytuały: str. 493 i 497) Są to dwie sutry. Pierwsza pochodzi z tybetańskiego Kangjuru, drugą zaś przetłumaczyłem na tybetański z języka chińskiego.  Mówi się, że Akszobhja jest najbardziej skuteczny w usuwaniu splamień […]
20 kwietnia 2020

Modlitwy o powstrzymanie pandemii: Królowa modlitw i Sutra trzech zbiorów

Taszi delek wszystkim. Dzisiaj, drugiego dnia naszych wspólnych modlitw o powstrzymanie pandemii, będziemy recytować Królową modlitw i Sutrę trzech zbiorów. (Kagju Mynlam: modlitwy i rytuały: str. 120 i 84) Uczą nas one dwóch głównych aspektów ścieżki Bodhisattwy: gromadzenia zasługi i oczyszczania negatywności. Są to zatem bardzo ważne teksty dla adeptów […]
18 kwietnia 2020

Modlitwy o powstrzymanie pandemii: Sutra serca

Witam wszystkich. Taszi delek. Jestem szczęśliwy, że mogę wspólnie z wami wszystkimi recytować modlitwy o powstrzymanie pandemii. Począwszy od dzisiaj, będziemy je recytować przez siedem dni. Dziś, pierwszego dnia, będziemy recytować Sutrę serca i Uspokajanie mar. (Kagju Mynlam: modlitwy i rytuały: str. 25, aczkolwiek J.Ś. tym razem wybrał dłuższą wersję tej […]
17 kwietnia 2020

Modlitwy o powstrzymanie pandemii

Zgodnie z zapowiedziami, J.Ś. Karmapa będzie przewodniczył tygodniowym modlitwom on-line, dedykowanym zatrzymaniu pandemii koronawirusa. W tym celu Jego Świątobliwość przygotował specjalny zbiór modlitw i mantr, podzielony na siedem części – każda z nich będzie recytowana innego dnia. Angielska wersja tego modlitewnika jest już opublikowana na stronie dharmaebooks.org: https://dharmaebooks.org/prayers-for-a-time-of-pandemic/ Większość wybranych […]
14 kwietnia 2020

Pandemia koronawirusa – przesłanie

14 kwietnia 2020 r. Jego Świątobliwość wygłosił pierwsze po wielu miesiącach wideo-przesłanie, opublikowanie na jego oficjalnej stronie Facebooka https://www.facebook.com/karmapa/ Chciałbym życzyć wszystkim Taszi Delek. Jak wiecie, podczas pandemii koronawirusa przebywam na odosobnieniu, zdala od społeczeństwa. Trudno mi jednak chować w sobie narastające uczucia, więc dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów. Od samego […]
2 kwietnia 2020

Przesłanie Jego Eminencji Gjaltsaba Rinpocze na okoliczność pandemii

Cześć Bhagawanowi Buddzie! Obecnie, odnosząc się do aktualnej sytuacji, chciałbym skierować parę słów do wszystkich ludzi i istot świata, a w szczególności do Tybetańczyków mieszkających w Tybecie i poza jego granicami, świeckich i wyświęconych. Obecnie poważna zakaźna choroba wywołana przez koronawirusa szerzy się w wielu krajach świata. Wielu ludzi zmarło, […]
28 lutego 2020

JE Gjaltsab Rinpocze naucza o treningu umysłu – Siedemdziesiąt dwa pouczenia – część czwarta, ostatnia

5 lutego 2020 – Pawilon Mynlamu, Bodhgaja, Indie Ostatniego dnia porannych nauk JE Gjaltsab Rinpocze podjął dalsze wyjaśnienia od 38. strofy. Przyczyną uzyskania cennego ludzkiego ciała Jest drogocenny trening w etyczności. Więc całą swą mocą strzeżcie się, By pozostać czyści i niesplamieni. Rinpocze podkreślił jak ważny jest trening w etyczności […]