5 stycznia 2021
Cztery Dharmy Gampopy

Cztery Dharmy Gampopy – Nauki online

W dniach 28.01-2020 – 04.01.2021r. Gjalłang Karmapa przekazał cykl nauk online omawiających Cztery Dharmy Gampopy. Ze szczegółowością godną uczonego mistrza Jego Świątobliwość omówił pochodzenie i różne wersje tego tekstu oraz historię życia i wyzwolenia Pana Gampopy a także jego niezwykłą rolę w upowszechcnianiu nauk kagju. Podkreślił również, że Gampopa był […]
14 listopada 2020

Odsunięcie przeszkód roku urodzeniowego Karmapy

14 listopada 2020 r. Do wszystkich organizacji karma kagju i uczniów Gjalłanga Karmapy  Jak wszyscy wiemy, zgodnie z tradycyjnym tybetańskim systemem astrologicznym zbliżający się rok księżycowy jest rokiem urodzeniowym (uważanym za rok przeszkód) J.Ś. Siedemnastego Karmapy Ogjena Trinle Dordże. W związku z tym otrzymaliśmy polecenie, aby wykonywać poniższe modlitwy, rytuały […]
25 października 2020
Rady na czas pandemii od J.E. Situ Rinpocze

Rady na czas pandemii od J.E. Situ Rinpocze

18 marca 2020 roku. Odpowiedź Guru Wadżradhary Ciamgona Kentinga Tai Situpy na prośbę o błogosławieństwo oraz radę na czas pandemii Covid-19, wyrażoną przez ośrodki Palpung w Słowenii i we Włoszech.