Kagju Mynlam Cienmo


Kagju Mynlam Cienmo jest międzynarodowym ośmiodniowym świętem modlitw, organizowanym co roku w miejscowości Bodhgaja w Indiach – miejscu historycznego Przebudzenia Buddhy Śakjamuniego.

W 2004 roku odpowiedzialność za Kagju Mynlam przejął na siebie Jego Świątobliwość Karmapa. Obecnie wydarzenie to stanowi oś jego bieżących aktywności i skupia wokół siebie większość międzynarodowej społeczności karma kagju. Co roku w Mynlamie uczestniczy wielu najwyższych lamów kagju, kilka tysięcy mnichów i mniszek z klasztorów całego regionu Himalajów oraz wielu świeckich buddystów z całego świata. Modlitwy Mynlamu w formie książkowej są już dostępne w kilkunastu językach, do tradycji należy też transmitowanie na żywo, przez internet wszystkich związanych z nim ceremonii.

Pierwsze Kagju Mynlam w Polsce

Kagju Mynlam w Polsce

Kagju Mynlam, na nieco mniejszą skalę, jest również organizowane w wielu innych miejscach na świecie. W Polsce rozpoczęto ten zwyczaj w roku 2010 w buddyjskim Centrum Bencien Karma Kamtsang. Polskie Kagju Mynlam przygotowywane jest pod nadzorem Jego Świątobliwości Karmapy, który sam opracował zestaw modlitw do skróconego, trzydniowego programu, poprosił również zarząd Mynlamu, by co roku wyznaczał mistrzów śpiewu i mistrzów torm do pomocy w organizacji i prowadzeniu modlitw w Polsce. Lama Rinczen, główny nauczyciel w Centrum Bencien Karma Kamtsang, dba również o to, by wszystkie wykonywane ceremonie formą i poziomem odpowiadały standardom reprezentowanej przez nie tradycji.

Z okazji pierwszego Mynlamu w Polsce Jego Świątobliwość Karmapa nagrał przesłanie, które można obejrzeć poniżej. Kolejne zaś wspierał wydaniem wybranych prac malarskich swojego autorstwa oraz specjalnym wydaniem książki Czas na współczucie, z której dochód przeznaczany jest na organizację Mynlamów.

Tenga Rinpocze podczas pierwszego Kagju Mynlam w Polsce

Pierwszemu Mynlamowi w Polsce przewodniczył mistrz klasztoru Bencien, a zarazem główny nauczyciel jego polskiej filii, Wielce Czcigodny Tenga Rinpocze. Po jego odejściu zaś obowiązek ten wzięli na siebie: opat klasztoru Bencien Jego Eminencja Sangje Njenpa Rinpocze i związany z klasztorem Sangter Tulku Rinpocze. Dzięki ich zaangażowaniu wydarzenie to jest kontynuowane i co roku kilkaset osób z całej Polski zbiera się, by wspólnie wyrażać i budować w sobie życzenia pomyślności dla siebie, swojego kraju i reszty świata.

Relacje i szczegóły dotyczące polskiego Kagju Mynlam można znaleźć na stronie Związku Buddyjskiego Bencien Karma Kamtsang.

Przesłanie J.Ś. Karmapy dla Kagju Mynlam w Polsce

Treść przesłania:

Z okazji pierwszego Mynlamu Kagju organizowanego w Polsce przesyłam serdeczne pozdrowienia i taszi delek wszystkim towarzyszom w Dharmie, którzy zebrali się tutaj i wszystkim moim polskim przyjaciołom. Początkowo planowałem przyjechać do Polski, aby uczestniczyć w Mynlamie razem z wami. Niestety, okazało się, że nie jestem w stanie tego uczynić. Pamiętajcie jednak, że najważniejsza jest wewnętrzna duchowa więź między nami, ona jest ważniejsza od fizycznego spotkania. Mam zatem wielką nadzieję, że zawsze będzie nas łączyć pozytywny związek oparty na tym, że dzielimy te same altruistyczne intencje i życzenia.

Myślą przewodnią tego Mynlamu Kagju powinno być życzenie, aby moc miłości i współczucia Buddhy Śakjamuniego zagościła w każdym zakątku świata, aby przyniosła temu światu więcej szczęścia i pokoju niż kiedykolwiek wcześniej i aby ludzie żyli w zgodzie, byli wolni od agresji i obdarzali się wzajemną sympatią.
Oto powód dla którego powinniśmy recytować modlitwy jak i podejmować inne [altruistyczne] działania. Żywię nadzieję, że Mynlam w Polsce przyczyni się do realizacji tego rodzaju działań. Wierzę również, że w przyszłości – niezbyt odległej – będę mógł osobiście wziąć udział w Mynlamie Kagju w Polsce i razem z wami wszystkimi modlić się o szczęście i pokój dla całego świata. Dziękuję.

Bądź na bieżąco!

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o naukach lub relacje z oficjalnej działalności J.Ś. Karmapy, zamów subskrypcję naszego Newslettera.

Zamówienie subskrypcji oznacza akceptację Polityki Prywatności obowiązującej na tym portalu.