18 listopada 2021

Mantra w pierwotnym buddyzmie oraz rządy króla Aśoki: Pochodzenie tajemnej mantry – dzień czternasty

Letnie nauki „Mar Ngok” – 13 września 2021 Na początku ostatniego dnia tegorocznych nauk „Mar Ngok” Jego Świątobliwość przypomniał jak buddyzm szerzył się po odejściu Buddhy i jak wyglądała ogólna organizacja Sanghi. Po odejściu Buddhy w nirwanę jego uczniowie rozprzestrzeniali nauki po całych północnozachodnich Indiach i stopniowo też po całych […]
7 listopada 2021

Buddha w historii. Wczesny rozwój buddyzmu: Pochodzenie tajemnej mantry – dzień trzynasty

Letnie nauki „Mar Ngok” – 12 września 2021 Karmapa rozpoczął od przypomnienia, że mieszkańców dawnych Indii mało interesowało zapisywanie dat. Dlatego też daty z życia Buddhy nie zostały jasno ustalone. To spowodowało trudności w stwierdzeniu kiedy się urodził i kiedy zmarł. Kiedy w Indiach pojawił się system datowania? Badacze mają […]
1 listopada 2021

Inauguracja książki „Wspaniały XVI Karmapa. Niesamowite spotkania z Buddhą Czarnej Korony”

Zapraszamy na spotkanie inaugurujące polską edycję książki „Wspaniały XVI Karmapa. Niesamowite spotkania z Buddhą Czarnej Korony”, organizowane przez wydawcę: Instytut Marpy. Polskie wydanie zbioru wspomnień o Szesnastym Karmapie zbiegło się z czterdziestą rocznicą jego parinirwany (5 listopada 2021 roku). Obchody tej rocznicy organizuje Karmapa Center 16. Spotkanie odbędzie się w […]