20 maja 2022

Arja Kszema 2022 – Dzień dziesiąty: Autentyczna praktyka Dharmy

Jego Świątobliwość Siedemnasty Karmapa komentuje autobiograficzne dzieła Ósmego Karmapy Mikjo Dordże Wiosenne nauki Dharmy Arja Kszema 9 kwietnia 2022 Jego Świątobliwość kontynuował omawianie drugiej części fragmentu o medytacji na względną bodhiczittę, według komentarza Sangje Paldrupa: czynienie z przeciwności ścieżki w czasie poza formalną medytacją. Ta część składa się z dziesięciu […]
13 maja 2022

Arja Kszema 2022 – Dzień dziewiąty: Działanie motywowane dobrymi intencjami jako ścieżka

Jego Świątobliwość Siedemnasty Karmapa komentuje autobiograficzne dzieła Ósmego Karmapy Mikjo Dordże Wiosenne nauki Dharmy Arja Kszema 8 kwietnia 2022 Dziewiąty dzień nauk Arja Kszema rozpoczął się od siedemnastego dobrego czynu Karmapy Mikjo Dordże. Według opisu komentarza Sangje Paldrupa, część poświęcona medytowaniu na bodhiczittę względną dzieli się na dwie: (a) Wymianę […]
9 maja 2022

Arja Kszema 2022 – Dzień ósmy: Ścieżka wybrukowana jest dobrymi intencjami

Jego Świątobliwość Siedemnasty Karmapa komentuje autobiograficzne dzieła Ósmego Karmapy Mikjo Dordże Wiosenne nauki Dharmy Arja Kszema 4 kwietnia 2022 Ósmy dzień wiosennych nauk Arja Kszema Jego Świątobliwość rozpoczął od szesnastego z dobrych czynów Mikjo Dordże. Kierując się komentarzem Sangje Paldrupa, w części o przyjmowaniu przeciwności jako ścieżki poza formalną medytacją, […]