Program Karmapy na rok 2018

Gjalłang Karmapa ma zazwyczaj bardzo napięty program, wypełniony podróżami, audiencjami, naukami i przekazami Dharmy. Planowane wydarzenia zawsze mogą ulec zmianie o czym będziemy informować na tej stronie.

Kanada 

27-28 października 2018 – Nauki i Abiszeka Chenrezika

Ośrodek Karmapy w Kanadzie – Karma Sonam Dargye Ling, Toronto

1-7 listopada 2018 – Parlament Religii Świata

Wkrótce zostaną ogłoszone konkretne terminy.

Bodhgaja

21. Kagju Gyncie
10 grudnia 2018 – 6 stycznia 2019

36. Kagju Mynlam: Nauki
9-11 stycznia 2019
(Temat zostanie ogłoszony później)

Abhiszeka
12 stycznia 2019
(Szczegóły wkrótce)

36. Kagju Mynlam
14-20 stycznia 2019

Marme Mynlam
21 stycznia 2019

5. Zgromadzenie mniszek Arja Kszema
24 stycznia – 3 lutego 2019