Khorjug122–24 marca 2017 – klasztor Tergar, Bodhgaja


72 delegatów z 27 klasztorów męskich i żeńskich, szkół i himalajskich społeczności zebrało się w klasztorze Tergar z okazji ósmej konferencji organizacji Khorjug. Jego Świątobliwość Siedemnasty Karmapa założył Khorjug w 2009 roku, aby szerzyć świadomość ekologiczną w buddyjskich klasztorach oraz działać w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych. Inicjatywa stworzenia organizacji wyszła od Kun Kyong Charitable Trust, którego szef Lhakpa Tsering serdecznie przywitał uczestników tegorocznego zgromadzenia.

Czytaj więcej...

2017.03.1111 marca 2017 r., pawilon Mynlamu, Bodhgaja


W historycznym liście z 28 grudnia 2016 r., wysłanym do żeńskich klasztorów kagju w Indiach, Nepalu i Bhutanie, Jego Świątobliwość Karmapa oświadczył, że proces wprowadzania pełnych święceń mnisich dla kobiet w tradycji karma kamtsang rozpocznie się w Bodhgai, miejscu Przebudzenia Buddhy, w pomyślną pełnię księżyca miesiąca cudów (pierwszy miesiąc kalendarza tybetańskiego), która przypada na 12 marca 2017 roku. Właśnie wtedy mniszki, które chcą zostać gelongmami przyjęły wstępne ślubowania getsulmy (szramaneri). 

Czytaj więcej...

Losar127 lutego – 1 marca 2017 – Bodhgaja, Bihar


Dla Gjalłanga Karmapy tybetański Losar czyli Nowy Rok – rok żeńskiego ognistego ptaka – rozpoczął się 27 lutego we wczesnych godzinach porannych od spotkania w Tergarze z tulku, khenpo i przełożonymi z różnych klasztorów. Udzielił im błogosławieństwa i każdemu podarował ochronny czerwony sznureczek. Mnisi recytowali modlitwy o pokój na świecie, rozkwit Dharmy i długie życie Jego Świątobliwości. Następnie wszyscy uczestnicy spotkania udali się do Pawilonu Mynlamu, gdzie odbyła się praktyka „Uosobienia Trzech Korzeni,” poprowadzona przez Jego Eminencję Gjaltsaba Rinpocze.

Czytaj więcej...

17 0226 RedCrownCeremony26 lutego, Pawilon Mynlamu, Bodhgaja


Tego dnia scenę mynlamowego pawilonu przygotowano na specjalne wydarzenie. W miejscu gdzie zazwyczaj stał tron Jego Świątobliwości Karmapy, tym razem ustawiono tron dla Goszira Gjaltsaba Rinpocze, zaś tron Karmapy znalazł się z boku. Rinpocze miał bowiem udzielić ceremonii Czerwonej Korony a tuż potem abhiszeki Uosobienia Trzech Korzeni (Amitajusa o trzech twarzach).

Czytaj więcej...

karmapa dance122-23 lutego, Pawilon Mynlamu, Bodhgaja


Pudża Gutoru Wielkiego Obozowiska kontynuowana była przez 3 dni i prowadził ją głównie Gjaltsab Rinpocze. Każdego ranka, mając za sobą zaledwie parę godzin snu, Rinpoczowie, khenpo, lamowie, mnisi, mniszki i świeccy zbierali się w Pawilonie, by recytować tekst praktyki. Trzeciego dnia wszyscy wstali o drugiej nad ranem, by rozpocząć średniej długości wersję praktyki „Spalania wrogości“, nazywaną także „Naprawianiem i proszeniem“. Przez pierwsze 2 dni recytowano jej dłuższą wersję a zmieniające się grupki młodych mnichów dzień i noc, w nieprzerwany sposób, recytowały mantrę Opiekuna i kangłę (modlitwę o wypełnienie obietnic). 

Czytaj więcej...

Gutor121 lutego 2017 – Pawilon Mynlamu, Bodhgaja


Przez ponad trzysta lat Karmapowie, od Czwartego do Dziesiątego, podróżowali po całym Tybecie w ramach tzw. Wielkiego Obozowiska. Dzięki temu bardzo spontanicznie mogli dotrzeć do uczniów w całym kraju. Od czasów Siódmego Gjalłanga Karmapy (1454-1506) organizowano również Wielki Mynlam w miejscu, gdzie akurat znajdował się Jego Świątobliwość. Dziś tradycja Obozowiska jest kontynuowana w Pawilonie Mynlamu w Bodhgai, który jest miejscem otwartym i przystosowanym do pełnienia różnych funkcji. 

Czytaj więcej...