17karmapa
Guru Rinpocze i Gjalłang Karmapa uczczeni w Palpung Szierabling
9 grudnia 2016
Przesłanie noworoczne od Siedemnastego Gjalłanga Karmapy
1 stycznia 2017