18 kwietnia 2020

Modlitwy o powstrzymanie pandemii: Sutra serca

Witam wszystkich. Taszi delek. Jestem szczęśliwy, że mogę wspólnie z wami wszystkimi recytować modlitwy o powstrzymanie pandemii. Począwszy od dzisiaj, będziemy je recytować przez siedem dni. Dziś, pierwszego dnia, będziemy recytować Sutrę serca i Uspokajanie mar. (Kagju Mynlam: modlitwy i rytuały: str. 25, aczkolwiek J.Ś. tym razem wybrał dłuższą wersję tej […]