Muzyka na niebie. Dzieciństwo i młodość, pierwsze nauki i poezje XVII Karmapy Ogjena Trinle Dordże
11 sierpnia 2013
Krótki tekst do czterech praktyk wstępnych
11 września 2013