Siedemnasty Gjalłang Karmapa Ogjen Trinle Dordże

 

Jego Świątobliwość Karmapa uważany jest za trzeciego, po Dalajlamie i Panczenlamie, najważniejszego przywódcę buddyzmu tybetańskiego. Po uciecze z Tybetu do Indii, gdzie otrzymał status uchodźcy, zamieszkał w Dharamsali na przedgórzu Himalajów, w pobliżu rezydencji Jego Świątobliwości Dalajlamy, z którym utrzymuje bardzo bliski kontakt. Karmapa zdecydowanie popiera postawę „drogi środka” duchowego przywódcy Tybetańczyków, która pozwala podtrzymywać dialog z Chinami, sam jednak nie uczestniczy aktywnie w życiu politycznym Tybetu. Jego działalność skupia się głównie na kultywowaniu i promowaniu podstawowych buddyjskich zasad mądrości, współczucia i współzależności oraz konfrontowaniu ich z codziennością współczesnego, zglobalizowanego świata. Jako lider linii karma kagju, jednej z najważniejszych szkół buddyzmu tybetańskiego, Siedemnasty Karmapa uosabia 900-letnią tradycję, którą z pełną odpowiedzialnością reprezentuje, a zarazem w coraz większym stopniu skupia się na problemach XXI wieku.

Jego Świątobliwość krytycznie odnosi się do konsumpcyjnego stylu życia, nawołuje także do zachowania balansu między rozwojem postępu a ochroną środowiska naturalnego. Otwarcie wypowiada się na temat degradacji przyrody i skutków zmian klimatu w Tybecie, ponaglając społeczność międzynarodową do wspólnej pracy na rzecz ochrony delikatnych tybetańskich ekosystemów, które są źródłem wody dla jednej trzeciej populacji Azji. Odkąd w 2011 roku odwiedził waszyngtońską siedzibę WWF, jego aktywizm ekologiczny zyskał mu przydomek „Zielonego Buddhy”. Nie unika on też innych trudnych tematów społecznych i często broni idei sprawiedliwości społecznej i równości płci. Zdobył już sobie szacunek i opinię człowieka, który nie tylko mówi, ale przede wszystkim działa, nie tylko nawołuje do społecznych przeobrażeń, ale i sam podejmuje kroki, by je wprowadzać w życie.

HHDL-HHKwebW 2009 roku Karmapa założył Khorjug, organizację zrzeszającą ponad 55 klasztorów kagju, które realizują projekty ekologiczne w rejonie Himalajów. Pełni również bardzo aktywną rolę w procesie odnowy religii, kultury i języka tybetańskiego – współpracuje z artystami i historykami, odkrywa i ponownie wydaje stare, niemal całkowicie zapomniane teksty liturgiczne. Sam zresztą też jest znakomitym artystą – maluje, tworzy kaligrafie i poezję, komponuje muzykę, śpiewa i wystawia sztuki oparte na własnych scenariuszach.

Od 2004 roku Jego Świątobliwość Siedemnasty Karmapa przewodniczy Mynlamowi Kagju w Bodhgai – corocznemu świętu modlitw o pokój, które przyciąga dziesiątki tysięcy uczestników z całego świata. Szanując indyjskie korzenie swojej linii, do kanonu obowiązujących modlitw dodaje modlitwy w sanskrycie, a na największe uroczystości zaprasza indyjskich pieśniarzy, wykonujących w sanskrycie dohy (pieśni urzeczywistnienia). W Kagju Mynlam i innych organizowanych przez Karmapę wydarzeniach uczestniczy wielu przedstawicieli buddyzmu tradycji chińskiej, koreańskiej czy wietnamskiej. Wizja świata Siedemnastego Karmapy wykracza bowiem poza obręb tybetańskiej religii i kultury i jest całkowicie bezstronna i uniwersalna.

Jego Świątobliwość odbył kilka podróży do Stanów Zjednoczonych – w 2008, 2011 i 2015 roku – odwiedzając KTD (Karma Triyana Dharmachakra), swoją główną amerykańską siedzibę, oraz inne ośrodki tradycji kagju i udzielając publicznych wykładów w przepełnionych salach teatrów i uczelni. Zaś pod koniec maja 2014 po raz pierwszy odwiedził Europę.