Krótka biografia Siedemnastego Karmapy napisana przez amerykańską mniszkę Damcie Dianę Finnegan, doktora nauk buddyjskich i sanskrytu, która opracowała publikację Karmapa: 900-lecie i pomaga w redakcji innych książek Jego Świątobliwości.


Karmapie urodzonemu pod koniec XX wieku przypadło zadanie polegające na wniesieniu duchowych nauk, powstałych w górskich pustelniach Tybetu, w epokę globalizacji, która ich jakże ogromnie potrzebuje. Aby wypełnić tę misję, 19 czerwca 1985 roku linia Karmapy pojawiła się na świecie po raz siedemnasty, w osobie małego chłopca z Tybetu. Jak przepowiedział w swym poprzednim życiu, jako Szesnastym Karmapa, Jego Świątobliwość Siedemnasty Karmapa urodził się we wschodnim Tybecie, jako syn Lolagi i Dyndrupa. We wczesnych latach dzieciństwa dzielił wraz ze swoją rodziną proste życie koczowników w odległym, skalistym zakątku wyżyny tybetańskiej.

Czytaj więcej...

Khenpo Gałang jest jednym z najlepiej wyksztalconych nauczycieli szkoły kagju i obecnie również jednym z najbliższych asystentów Karmapy. W poniższej biografii szczegółowo opisał okoliczności jego narodzin i rozpoznania oraz historię ucieczki z Tybetu.


Z pokorą kłaniam się przed Trzema Klejnotami. 
Przyjmuję w nich schronienie. 
Obym otrzymał ich błogosławieństwa.

Jego Świątobliwość Siedemnasty Gjalłang Karmapa Ogjen Trinle Dordże jest duchowym przywódcą szkoły karma kagju buddyzmu tybetańskiego i żywą emanacją Czenrezika, Bodhisattwy Współczucia. Karmapowie są wielkimi nauczycielami mądrości Tybetu, najstarszą linią przekazu w buddyzmie tybetańskim, linią, która sięga XI stulecia i jako pierwsza wprowadziła praktykę rozpoznawania reinkarnacji. Zgodnie z tradycją Karmapa ustala tożsamość swojego następcy w liście napisanym krótko przed śmiercią, przepowiadającym dokładnie, gdzie zostanie odnaleziona następna inkarnacja.

Czytaj więcej...