Program 37. Kagju Mynlam w Bodhgaji
20 sierpnia 2019
Modlitwa o długie życie inkarnacji Kunziga Szamara Rinpoczego. Ogjen Trinle Dordże i Trinle Thaje Dordże
27 października 2019