Wyjaśnienia do tekstu „Pochodnia prawdziwego znaczenia” – sesja pierwsza
9 lutego 2017
Trzecia sesja wyjaśnień do „Pochodni prawdziwego znaczenia”
10 lutego 2017