Jak być szczęśliwym – odpowiedzi na pytania uczniów szkoły w New Delhi
4 października 2013
Ochrona środowiska naturalnego. Wskazówki dla buddyjskich klasztorów, ośrodków i społeczności karma kagju
5 listopada 2013