Trzy kaje
28 października 2008
Święto obiektu gromadzenia zasługi
31 października 2008