17karmapa
Wizyta Gjalłanga Karmapy w Domu Religii – wsparcie dla dialogu międzyreligijnego
24 maja 2016
17karmapa
Sukces medycyny tybetańskiej na Zachodzie – wizyta w firmie Padma
25 maja 2016