17karmapa
Wizyta Glajłanga Karmapy w Instytucie Rikon
25 maja 2016
17karmapa
Dzień wypełniony tańcem i spotkaniami z buddystami
26 maja 2016