3. Mahamudra w pięciu strofach – strofa trzecia, czwarta i piąta
19 grudnia 2007
1. Mahamudra w pięciu strofach – strofa pierwsza
21 grudnia 2007