17karmapa
Karma i ułomności samsary
28 maja 2016
17karmapa
Abhiszeka Awalokiteśwary
29 maja 2016