17karmapa
Trzecia sesja o „Długiej rozmowie z samym sobą”: Teraz jest czas na praktykę
18 lutego 2016
17karmapa
Procesja z Kandziurem: wyzwolenie przez widzenie
20 lutego 2016