Trzecia sesja wyjaśnień do „Długiej rozmowy z samym sobą”
15 lutego 2017
Procesja z Kandziurem
17 lutego 2017