Gjalłang Karmapa udzielił abhiszeki pięciu bóstw Czakrasamwary
8 lutego 2017
Wyjaśnienia do tekstu „Pochodnia prawdziwego znaczenia” – sesja pierwsza
9 lutego 2017