Jeden na jednego z Karmapą
17 czerwca 2016
17karmapa
Miłość i współczucie: pogłębianie naszych wzajemnych relacji
22 czerwca 2016