Kagju Guncie 2024 – Dzień pierwszy: Siedem wskazań Gjalły Jangynpy do medytacji szine

Przesłanie Jego Świątobliwości Siedemnastego Karmapy na zakończenie 38. Mynlamu Kagju
3 lutego 2024
Kagju Guncie 2024 – Dzień drugi: Siedem wskazań Gjalły Jangynpy – jak medytować
21 maja 2024