17karmapa
Początek zimowych debat w Bodhgai
26 lutego 2016
17karmapa
Jego Eminencja Sangje Njenpa Rinpocze daje przekaz tekstu mnichom i mniszkom
27 lutego 2016