Pojawienie się szkoły „tylko umysł”. Dlaczego warta jest szacunku i badań – Trzydzieści strof: dzień pierwszy

nauki styczen luty 2022
Nauki styczeń-luty 2022
2 stycznia 2022
Pochodzenie szkoły „tylko umysł” i jej związek z poglądem madhjamaki na pustość – Trzydzieści strof: dzień drugi
30 stycznia 2022