Pochodzenie szkoły „tylko umysł” i jej związek z poglądem madhjamaki na pustość – Trzydzieści strof: dzień drugi