Modlitwa mahamudry: między dwiema skrajnościami – dzień pierwszy, sesja poranna
26 lutego 2018
Modlitwa mahamudry: podstawa samsary i nirwany – dzień drugi, sesja poranna
27 lutego 2018