Trzy zasadnicze punkty – dzień pierwszy
20 stycznia 2017
Trzy zasadnicze punkty – gromadzenie zasługi
21 stycznia 2017