Przedstawiciele organizacji walczącej o wzmocnienie pozycji kobiet spotkali się z Karmapą
15 października 2014
Sympozjum poświęcone pieśniom Milarepy
27 października 2014