27 kwietnia 2001 roku


28 grudnia 1999, pod osłoną nocy, uciekłem z głównym asystentem z mego klasztoru w Tybecie, by szukać schronienia w Indiach. Decyzję o opuszczeniu ojczyzny, klasztoru, mnichów, rodziców, krewnych i ludu Tybetu podjąłem sam – nikt mnie nie namawiał, bym wyjeżdżał, i nikt nie prosił o przyjazd. Opuściłem mój kraj dla nauk Buddhy, a przede wszystkim po to, by otrzymać niezrównane inicjacje, przekazy i instrukcje mojej tradycji karma kagju. Udzielić mi ich mogli tylko główni uczniowie poprzedniego Karmapy: Situ Rinpocze i Gjaltsab Rinpocze, którzy, jak przepowiedziano, są moimi nauczycielami – i przebywają w Indiach.

Czytaj więcej...

BukthamRinpoche

Niniejszym potwierdzam, że syn Karmy Dyndruba i Logi urodzony w roku drewnianego wołu (kalendarza tybetańskiego), odnaleziony zgodnie ze wskazówkami zapisanymi w Liście-Przepowiedni (pozostawionym przez poprzedniego Karmapę) jest inkarnacją Szesnastego Karmapy. Modlę się o Jego zdrowie i powodzenie Jego aktywności.

Dalajlama

Z tybetańskiego na angielski przełożył Kalon Tashi Łangdi
(Premier Tybetańskiego Rządu na Uchodźctwie)

   

 

Czytaj więcej...

Do stóp Kjabdzie Szamara Rinpocze oraz Topgi-la.

Niedawno otrzymałem list od Topgi z datą 26 stycznia 1994 wraz z listem od Szamara Rinpocze z datą 7 lutego 1994. Listy przekazał mi Karma Senge, głowa Tsurphu Kjiduk. Ogólnie rzecz ujmując, gdyby temat był inny, niezwłocznie spełniłbym obydwa Wasze nakazy. Jednakże w przypadku inkarnacji Gjalłanga Karmapy, który jest ozdobą korony Nauk w ogóle, a w szczególności Nauk Kagju, i który jest jedynym obiektem Schronienia w tym i w przyszłych żywotach, nie można wyrażać zgody tylko dlatego, że ma się do czynienia z dekretem wysoko postawionej osoby, pieniędzmi kogoś majętnego czy też przez wzgląd na przyjaźń lub koneksje rodzinne. Przeciwnie, należy uzyskać pewność drogą trojakiej analizy, która wynika z bezpośredniego postrzegania, rozumowania opartego na przesłankach oraz z autorytetu odpowiednich pism. I dlatego widzę wiele powodów, dla których obydwa Wasze oświadczenia nie są słuszne:

Czytaj więcej...

Zdjęcie oryginalnego listu XVI Karmapy

W styczniu 1981 roku Siedemnasty Karmapa powierzył synowi swego serca, Dwunastemu Tai Situpie zapieczętowany, obszyty brokatem amulet, mówiąc: „To jest bardzo ważna ochrona. W przyszłości przyniesie wiele pożytku”. Po latach miało się okazać, że w środku kryje się przepowiednia inkarnacji Jego Świątobliwości.

Po parinirwanie Szesnastego Karmapy najważniejszą sprawą zaprzątającą umysły jego uczniów było odnalezienie następcy, siedemnastego w Linii. Ponieważ Karmapowie z reguły zostawiają stosowne instrukcje jednemu z najważniejszych uczniów, od 1981 roku szukano przede wszystkim takich wskazówek. Już wcześniej zdarzało się jednak, że nie było to proste i powtórzyło się również tym razem.

Zwykle amulety ochronne zawierają mantry, poświęcone substancje lub relikwie i pozostają zapieczętowane, nie ma w nich bowiem nic, co trzeba by oglądać. Kiedy Szesnasty Gjalłang Karmapa wręczał Tai Situpie zawiniątko, nie napomknął, że należy je otworzyć. Situ Rinpocze przytroczył święty amulet do jednego z rytualnych przedmiotów, z którymi nigdy się nie rozstaje. Choć miał go przy sobie dzień i noc, do środka zdecydował się zajrzeć dopiero po wielu latach bezskutecznych poszukiwań przepowiedni. Gdy to wreszcie uczynił, znalazł list Jego Świątobliwości Karmapy.

Czytaj więcej...

V Karmapa uwieczniony na thance z klasztoru Palpung

Niektóre przepowiednie tyczące Karmapów wspominają o trudnościach w czasie interregnum między szesnastą a siedemnastą inkarnacją.

Z wizji Ciegjura Deciena Lingpy wynikało, że dojdzie do sporu, który zostanie rozwiązany dzięki nierozdzielności umysłów Karmapy i Tai Situpy. Przepowiednia Piątego Karmapy, Deszin Sziekpy (1384–1415), opisuje okres przejściowy o wiele bardziej szczegółowo. 

Wielu dostrzega w rosnącej aktywności Siedemnastego Karmapy moc usuwania przeszkód zaistniałych w Tybecie, Indiach i reszcie świata oraz coraz wyraźniej widoczną manifestację spełniającej się wizji Karmapów, również tej przytoczonej poniżej.

Czytaj więcej...

Manuskrypt przepowiedni wielkiego tertona

Najsłynniejszej przepowiedni tyczącej Siedemnastego Karmapy udzielił Ciegjur Decien Lingpa (1829-1870), wielki mistrz antysekciarskiego ruchu rime i jeden z największych tertonów („odkrywców ukrytych skarbów”) ostatnich stuleci.

Podczas odwiedzin w klasztorze Karma ukazał mu się Guru Rinpocze, niezrównany indyjski mistrz, który przybył do Tybetu w VIII wieku i zaszczepił tam nauki buddyjskie. W wizji otaczało go dwadzieścia jeden emanacji Karmapy: czternaście minionych (wyglądających jak w tradycyjnych przekazach) i siedem mających dopiero nadejść. Ich oprawa zwiastowała przyszłe wydarzenia i dokonania. Pośrodku, z grzbietu białego śnieżnego lwa, Guru Rinpocze udzielał nauk o różnych manifestacjach Buddhy.

Czytaj więcej...