Arja Kszema 2022 – Dzień trzynasty: Karmapa Mikjo Dordże i ślubowania bhikszuni