Arja Kszema 2022 – Dzień trzynasty: Karmapa Mikjo Dordże i ślubowania bhikszuni

Arja Kszema 2022 – Dzień dwunasty: Życie Dharmą
9 czerwca 2022
Letnie nauki Mar Nok
11 lipca 2022