Arja Kszema 2023 – Dzień pierwszy: Motywacja dla mniszek i dwudziesty pierwszy dobry czyn Mikjo Dordże

Życie i wyzwolenie pana Atiśi: Dzień trzeci
30 kwietnia 2023
Arja Kszema 2023 – Dzień drugi: Paramita szczodrości i pogląd o nietrwałości
21 maja 2023