Arja Kszema 2023 – Dzień siódmy: Jak sangha podtrzymuje Dharmę

Arja Kszema 2023 – Dzień szósty: Niebezpieczeństwo dharmicznych sporów wypływających z przywiązania
27 sierpnia 2023
Arja Kszema 2023 – Dzień ósmy: Jak Mikjo Dordże podkreślał konieczność studiowania. Założenie Karma Gatsal Sziungluk Ling
9 października 2023