Arja Kszema 2023 – Dzień trzeci: Paramity etyczności, cierpliwości i radosnego wysiłku

Arja Kszema 2023 – Dzień drugi: Paramita szczodrości i pogląd o nietrwałości
21 maja 2023
Arja Kszema 2023 – Dzień czwarty: Paramita dhjany i oczyszczanie strumienia umysłu
21 lipca 2023