Dzień trzeci: Pierwsze czyny nirmanakai

Dzień drugi: Opowieści o Wyzwoleniu – źródła wiary i Dobre czyny
21 lutego 2021
Dzień czwarty: Miejsce narodzin Pierwszego Karmapy, krótko o Karmapach od Drugiego do Siódmego, początek drugiej Pochwały
24 lutego 2021